Garantier


Med våra maskiner följer olika garantier - var noga med att läsa igenom manual och servicebok

För att din garanti skall gälla

  • Serviceschema för din maskin skall följas
  • Service skall vara utförd hos en auktoriserad verkstad

När garantin upphör

  • När garantitiden upphör (räknas från inköpsdatum)
  • Det skall ej gå att påvisa att brukaren orsakt fel p.g.a handhavandefel
  • Onormal användning skall ej kunna påvisas
  • Slarv och ouppmärksamhet på allmänt slitage