Meny

Info

Kategorier

Garantier

Med våra maskiner följer olika garantier - var noga med att läsa igenom manual och servicebok

För att din garanti skall gälla

  • Serviceschema för din maskin skall följas
  • Service skall vara utförd hos en auktoriserad verkstad

När garantin upphör

  • När garantitiden upphör (räknas från inköpsdatum)
  • Det skall ej gå att påvisa att brukaren orsakt fel p.g.a handhavandefel
  • Onormal användning skall ej kunna påvisas
  • Slarv och ouppmärksamhet på allmänt slitage

 

Öppet: Mån-Fred: 09-17, Lör: 10-13, Lunch: 13-14 | MC-Butiken AB | Mosstegsgatan 6 | 575 39 EKSJÖ | Tel 0381-390 08 | support@mc-butiken.com